Data publicarii : Joi, 08 Octombrie 2015, 09:17
• Proiect de Hotarare
Data publicarii : Marti, 08 Septembrie 2015, 13:56
• Proiect de Hotarare
Data publicarii : Marti, 12 Ianuarie 2016, 20:12
• IMPORTANT!!!!!!

               Începând cu data de 01 ianuarie 2016 , nu se vor mai putea achita impozitele datorate bugetului local, cu excepţia taxelor de orice fel (taxe judiciare de timbru, taxa specială de colectare, transport şi depozitare gunoi menajer, etc.) dacă nu sunt achitate mai întâi amenzile contravenţionale în ordinea vechimii. În prezent, contribuabilii pot alege ce tipuri de datorii plătesc mai întâi la bugetele locale. Noul Cod de procedură fiscală, care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2016, modifică ordinea de stingere a obligaţiilor fiscale. Astfel, la art 165, alin 2, este prevăzut că “în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local cu suma plătită se sting cu prioritate amenzile contravenţionale individualizate în titluri executorii, în ordinea vechimii, chiar dacă debitorul indică un alt tip de obligaţie fiscală”. Este vorba, în principal, de amenzi date de poliţia rutieră sau de poliţia locală pentru încălcarea normelor de circulaţie, de parcare sau de convieţuire şi ordine publică.

Data publicarii : Marti, 01 Martie 2016, 12:04
• BAZINUL DE ÎNOT MIOVENI

               Împătimiții sportului, ai înotului în special, au motive de bucurie. Bazinul de Înot Didactic şi Agrement din Mioveni şi-a redeschis, ieri, porţile pentru amatorii acestei activităţi sportive.
Cei interesaţi se pot înscrie la sediul bazinului, situat pe Bulevardul Dacia, sau la numărul de telefon 0348.807.080.
Asadar, iata programul şi tarifele practicate:
                Programul de funcţionare este următorul: de luni până vineri, între orele 8.00-22.00, sâmbătă şi duminică, între orele 8.00-16.00.
PROGRAM EXCLUSIV PENTRU AGREMET :
            MARTI     -     19.00 – 22.00  AGREMENT;
            JOI     -     19.00 – 22.00  AGREMENT;
            VINERI     -    19.00 – 22.00  AGREMENT.
Important!   Accesul persoanelor care vin pentru agrement este admis și în afara orelor de mai sus, în limita disponibilă a culoarelor !
                TARIFE DE ACCES LA BAZINUL DE ÎNOT:
BILET INTRARE BAZIN - 12 RON/ ORA;
BILET (ADULT ŞI COPIL* SUB 5 ANI - 15 RON/ ORA;
ABONAMENT( ADULT ŞI COPIL* SUB 5 ANI-10 ŞEDINŢE) - 120 RON /30 ZILE;
ABONAMENT AGREMENT (10 ŞEDINŢE) -100 RON/30 ZILE;
ABONAMENT INIŢIERE (10 ŞEDINŢE) -100 RON/ 30 ZILE;
COPIL SUB 5 ANI CARE NU BENEFICIAZĂ DE ACTIVITATEA DE INSTRUIRE.
                Persoanele care vin pentru lecţii de înot sau pentru agrement, dar nu au echipament specific, este bine de ştiut că pot găsi astfel de articole în incinta bazinului.
De asemenea, sauna este inclusă în preţul de la intrare.

Data publicarii : Marti, 05 August 2014 13:32
În atentia proprietarilor de terenuri

                Prin prezenta, vă informăm că biroul Fond Funciar din cadrul Primăriei oraşului Mioveni, intenţionează să întocmească plan parcelar, conform legislaţiei în vigoare, pentru terenurile agricole din punctele:”Valea Bisericii,”Sub Coastă”,„Strâmba”,”Şipot”,”Lilieci”- oraş Mioveni,judeţul Argeş.
                Rugăm toţi proprietarii de teren din aceste puncte să se prezinte la biroul Fond Funciar din cadrul Primăriei, cu actele de proprietate (fotocopie), pentru terenurile din acest punct şi fotocopie  de pe BI sau CI.

 

Data publicarii : Miercuri, 7 Mai 2014 17:22
Masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan!

                 Modalitatea de achiziţionare a terenului agricol extravilan în ţara noastră s-a schimbat începand cu 11 aprilie, cand a intrat in vigoare Legea nr. 17/2014!
                 În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 178 din 12 martie a fost publicată Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vănzarii-cumpărarii terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/3001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniului Statului.
                 Potrivit dispozițiilor acestei legi, punerea în aplicare a măsurilor de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan se asigură de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministrul Apărării Naționale și Ministrul Culturii, în strânsă colaborare cu autoritățile publice locale.

 

Data publicarii : Miercuri ,16 Decembrie 2015, 09:05
Taxe şi Impozite on-line la Primăria Mioveni

Primăria oraşului Mioveni pune la dispozitia cetătenilor sistemul informatic integrat pentru plata taxelor si impozitelor locale.
Plata se poate face la adresa www.primariamioveni.ro sau la adresa www.ghiseul.ro, secţiunea Primăriei oraşului Mioveni, utilizând ”Plata fără autentificare”.
Autentificarea fără parolă permite celor interesaţi achitarea atât a obligaţiilor de plată cât şi a altor taxe către bugetul instituţiilor prin acceptarea la plata online a cardurilor bancare Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro emise de orice bancă.
Dacă contribuabilul se autentifică fără parolă trebuie să cunoască doar valoarea totală a impozitelor şi taxelor datorate.Plata se va face separat pentru fiecare taxa în parte.
De asemnea, pot suna la telefonul 0348.411.737 în intervalul 08.00 -16.00, pentru a cere detalii cu privire la sumele datorate.
Cetăţenii care realizează plata integrală a obligaţiilor fiscale pe anul în curs, până la data de 31 martie 2014, beneficiază de o bonificaţie de 10 la sută din suma datorată

 

Data publicarii : Joi, 14 Noiembrie 2013 15:54
ACTE NECESARE PENTRU LUCRARILE PRIVIND AMPLASAREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE

1. OBTINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM: se comunica conditiile in care se poate monta reclama

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

-CERERE TIP
-COPIE COD UNIC DE INREGISTRARE AL FIRMEI CARE SOLICITA CERTIFICATUL DE URBANISM
-FOTOGRAFII ALE FATADEI SAU SPATIULUI UNDE SE DORESTE A FI AMPLASATA RECLAMA
-MEMORIU TEHNIC INTOCMIT DE UN ARHITECT CARE VA CUPRINDE: LOCUL IN CARE SE AMPLASEAZA PANOUL, MODUL DE PRINDERE, FIXARE, MATERIALELE DIN CARE SE REALIZEAZA, GRAFICA PANOULUI, IMAGINEA LOCULUI INAINTE SI DUPA PLASAREA RECLAMEI
-PLANURI CADASTRALE : 1: 500 SI 1 : 2000
-DOVADA ACHITARII TAXEI PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE URBANISM
-DOSAR CU SINA 

2. OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE: actul final de autoritate al administratiei publice competente, in baza caruia se pot amplasa mijloacele de publicitate

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

-CERERE TIP
-COPIE CERTIFICAT DE URBANISM
-COPIE AVIZE SOLICITATE PRIN CERTIFICATL DE URBANISM
-COPIE COD UNIC DE INREGISTRARE AL FIRMEI CARE SOLICITA AUTORIZATIA
-PLANURI CADASTRALE 1:500 SI 1: 2000
-MEMORIU TEHNIC INTOCMIT DE UN ARHITECT
-ACTUL IMOBILULUI ( CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE, INCHIRIERE, COMODAT), INSOTIT DE EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, ACORDUL PROPRIETARULUI PENTRU AMPLASAREA RECLAMEI, ACORDUL ASOCIATIEI DE PROPRIETARI)
-DOVADA ACHITARII TAXEI PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE 

Data publicarii : Miercuri ,16 Decembrie 2015, 09:05
Conditii minime pentru societatile care contracteaza lucrari de anvelopare la blocurile de locuinte in orasul Mioveni
 • 1.sa fie firma autorizata in lucrari de constructii;
  2.sa detina certificate de calitate – garantie schela – ISCIR;
  3.sa incheie contract de executie lucrari cu asociatia de proprietari/locatari;
  4.contractele de servicii pentru lucrari de anvelopare incheiate intre asociatii de proprietari si firmele executante vor fi depuse in copie la Registrulatura Primariei Orasului Mioveni cu cel putin 7 zile inainte de inceperea lucrarii;
  5.sa incheie contract de salubritate cu S.C. SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI S.R.L.;
  6.lucrarea se executa cel putin la nivel de scara de bloc/tronson, de la parter pana la etajul 4, inclusiv aticul, elevatia si casa scarii;
  7.echipa de lucru sa poarte echipament de protectie (centura de siguranta, salopete cu inscriptia firmei);
  8.in zona intrarii in bloc, aleilor si trotuarelor, schela va fi prevazuta cu plasa de protectie;
  9.sa acorde garantie pentru lucrare si vopseaua exterioara pentru minim 5 ani;
  10.culoarea fatadei sa stabileste de comun acord intre asociatia de proprietari/locatari si primarie.
  - intreg imobilul (bloc) sa aiba aceeasi culoare; 11.sa mentina curatenia pe timpul executarii lucrarii si sa reface spatiile afectate la finalizarea lcrarilor

 • Data publicarii : Vineri, 24 Ianuarie 2014
  Strategie de Dezvoltare a orasului Mioveni
             Citeste mai mult ... Strategia de dezvoltare a orasului Mioveni 2014 - 2020
  Data publicarii : Miercuri ,16 Decembrie 2015, 09:05
  CE TREBUIE STIUT CAND ACHIZITIONAM UN TEREN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINTE
  1. 1.Terenul pe care urmati sa-l cumparati este situat in intravilanul orasului Mioveni ( teritoriul care constituie o localitate se determina prin Planul Urbanistic General)
   2. Terenul nu este subtraversat de conducte si cabluri electrice care ar duce la imposibilitatea construirii vreunui imobil
   3. Pe teren intervin restrictii sau interdictii de construire (regim de inaltime, P.O.T., C.U.T, retrageri )
   4. Verificati daca in pachetul de documente necesare autentificarii contractului de vanzare-cumparare exista atasat si Certificatul de urbanism, certificat ce va informa despre regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii si stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului
   5. Asigurati-va de existenta unui drum de acces si deschiderea lotului de pamant pe care il veti cumpara ( pentru cladiri izolate, latimea nu va fi mai mica de 12m si nu mai mare de 20m, locuinte insiruite latimea minima a lotului este de 8m)
   6. Administrarea drumurilor de utilitate publica se face de catre detinatorii acestora
   7. Drumul privat nu poate fi trecut in domeniul public al orasului Mioveni
   8. Primaria nu poate face extinderi de retele de utilitati pe drumul privat, primaria investeste doar pe domeniul public

  Data publicarii : Miercuri ,16 Decembrie 2015, 09:05
  Ce taxe şi impozite locale vor plăti cetăţenii oraşului în 2016

        Prin modificările aduse, Noul Cod Fiscal oferă posibilitatea autorităţilor locale de a-şi stabili politica fiscală ţinând cont de propriile necesităţi de proiectare bugetară, întărind astfel autonomia locală.
        Astfel, impozitul pe clădiri va fi stabilit  diferenţiat  în funcţie de scopul folosinţei proprietăţii, indiferent de natura juridică a contribuabilului, eliminând astfel discriminarea generată de actualul sistem fiscal. 
  În acest sens, clădirile ce urmează a fi impozitate sunt clasificate şi definite astfel:
  Clădire rezidenţială - construcţie alcatuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii. Cu alte cuvinte clădirea rezidenţială este orice clădire cu destinaţia de locuinţă: apartamente în blocuri comune de  locuit, case de vacanţă, case de locuit.
  Clădire nerezidenţială - orice clădire care nu este rezidenţială. Spre exemplu, sunt acele clădiri cu alte destinaţii decât clădirea de locuit (spaţii comerciale în care se desfăşoară activitati economice, activitati de prestari servicii).
  Cladire cu destinaţie mixtă - clădirea folosită atât în scop rezidenţial, cât si în scop nerezidenţial. Reprezintă clădirea care îmbină cele 2 tipuri de clădiri :rezideţtiale  şi nerezidenţiale, clădirea mixtă fiind folosită în acelaşi timp,  atât ca locuinţă cât şi ca spaţiu comercial în vederea desfaşurării de activitaţi economice.
   Pentru clădirile rezidenţiale, Consiliul Local are posibilitatea să stabilească o cotă de impozitare cuprinsă între 0,08%-0,2%.
   Pentru anul 2016 Consiliul Local Mioveni a stabilit o cota de impozitare de 0,085%, pentru persoanele fizice.
        Prin urmare, impozitul pe cădirile rezidenţiale variază în funcţie de suprafaţa imobilului precum şi de zona de amplasare, astfel:
  - pentru o garsonieră cu o suprafaţa utilă de 25 mp., impozitul pentru anul 2016 va fi de 66 lei;
  - pentru un apartament cu o suprafaţă utilă de 55mp., impozitul pentru anul 2016 va fi de 144lei;
  - pentru un apartament cu o suprafaţă utilă de 62 mp., impozitul pentru anul 2016 va fi  de 162 lei;
  - pentru un apartament cu o suprafaţă de 72 mp., impozitul pentru anul 2016 va fi de 189 lei.
        Pentru casele din Colibaşi, Racoviţa, Clucereasa, Făget, impozitul se stabileste în funcţie de suprafaţa construită desfăşurata a clădirii şi zona din care face parte clădirea respectivă astfel:
  - pentru un imobil situat în Colibaşi, cu toate utilităţile, în suprafaţă de 77mp., impozitul pentru anul 2016 va fi de 137 lei;
  - pentru un imobil cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încalzire, în suprafaţă de 52 mp., situat in Racoviţa, impozitul pentru anul fiscal 2016 va fi de 93lei;
  - pentru un imobil situat in Clucereasa, in suprafata de 70 mp., impozitul va fi de 119 lei,
  - pentru un imobil în suprafaţă de 52mp., imobil situat în  cartierul Făget, impozitul pentru anul 2016, va fi de 88 lei.
        Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri nu vor  mai datora pentru anul 2016 un impozit majorat.
        De asemenea s-a eliminat majorarea impozitului pe clădiri pentru clădirile utilizate ca locuinţă a caror suprafaţă depăşeşte 150mp.
        Pentru clădirile nerezidenţiale, Consiliul Local are posibilitatea să stabilească o cotă de impozitare cuprinsă între 0,2%-1,3%.
  Pentru anul 2016 Consiliul Local Mioveni a stabilit o cotă de impozitare de 0,7%, pentru persoanele fizice.
        Persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri nerezidentiale (spaţii comerciale), datorează către bugetul oraşului Mioveni, un impozit calculat cu o cotă de 0,7% asupra  valorii impozabile a clădirii, care poate fi:
  a) - valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă;
  b) - valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă;
  c) - valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.
        Persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidenţiale sau clădiri  cu destinaţie mixtă au obligaţia să depună declaraţii de impunere în vederea stabilirii impozitului pe clădiri până la data de 31 martie  2016.            
        Aducem la cunoştinţa contribuabililor persoanelor juridice care au în proprietate clădiri situate pe raza oraşului Mioveni ca impozitul pe clădiri datorat către bugetul local este de 0,2% pentru clădirile rezidenţiale şi de 1,45% pentru clădirile nerezidenţiale, cote aplicate la valoarea impozabilă  a clădirii.
        Persoanele juridice au obligaţia să depună declaraţii de impunere privind clădirile pe care le deţin în proprietate la data de 31 decembrie 2015, destinaţia şi valoarea impozabilă a acestora, până la data de 31 martie 2016 inclusiv.
        Impozitul  pe teren atât pentru contribuabili persoane fizice, cât şi pentru contribuabili persoane juridice se calculează în funcţie de nr. de m.p.., rangul localităţii în care este amplasat terenul şi zona şi/sau categoria de folosinţă a terenului.
        Astfel că, pentru terenurile deţinute de către contribuabili la categoria de folosinţă ,,terenuri cu construcţii,, Consiliul Local al oraşului Mioveni a stabilit nivelul minim de impozitare astfel:
  - pentru zona A; 5.236lei/ha (blocuri Mioveni+platforma Automobile Dacia);
  - pentru zona B; 3.558lei/ha (zona aflată în imediata apropiere a blocurilor din Mioveni);
  - pentru zona C; 1.690lei/ha (Colibasi+Racovita)
  - pentru zona D;    984 lei/ha (Faget+Clucereasa).
        Prin urmare, pentru un teren aflat în Colibaşi în suprafaţă de 700 mp. categoria de folosinţă ,,teren cu construcţii,, impozitul va fi de 118 lei pentru anul 2016, iar pentru un teren în suprafaţă de 700 mp., la aceeaşi categorie de folosinţă ,,teren cu construcţii,, teren aflat în Clucereasa, impozitul va fi  69 lei pentru anul 2016.           
        S-a introdus o nouă prevedere conform căreia, în cazul unui teren amplasat în intravilanul oraşului Mioveni, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, pentru suprafaţă care depăşeşte 400 mp., impozitul pe teren se calculează prin înmulţirea suprafeţei  terenului cu sumele corespunzatoare din noul cod fiscal.
        Astfel:
  - pentru un teren intravilan în suprafaţă de 700 mp, teren situat în Colibaşi la categoria de folosinţă  ,,Arabil,, impozitul pentru anul 2016 va fi de 70 lei;
  - pentru un teren intravilan în suprafaţă de 700 mp., teren situat în Clucereasa, categoria de folosinţă ,,Arabil,, impozitul va fi de 40 lei pentru anul fiscal 2016.
        Conform noului cod fiscal a fost abrogată prevederea actuală, a neimpozitării terenului de sub clădire.
        Pentru mijloacele de transport înregistrate pe raza oraşului Mioveni atât de persoanele fizice, cât şi de persoanele  juridice impozitele datorate către oraşul Mioveni  nu s-au modificat faţă de anul 2015.
                  Important!
        Prin  Noul Cod Fiscal s-a introdus noţiunea de anualitate, în sensul că impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren, impozitul pe mijloacele de transport nu se mai fractionează pe luni în cazul transferului de proprietate al bunului impozitat, în cursul unui an fiscal (cel care dobandeşte un bun va plăti impozit cu data de 01 ianuarie a anului urmator celui in care a avut loc transferul de proprietate).
        De la  data de 01 ianuarie 2017 impozitele şi taxele locale vor fi indexate anual, până la data de 30 aprilie, de catre Consiliile Locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice si Ministerului Dezvoltarii Regionale şi Administratiei Publice.

  Data publicarii : Miercuri ,16 Decembrie 2015, 09:05
  TELEFOANE / PROGRAM
             INFORMATII UTILE PRIMARIA ORSULUI MIOVENI
  Tel/Fax: Politia Locala Mioveni - 0348/445855; NON-STOP
  Tel/Fax:Ofiter de serviciu Primaria Mioveni - 0348/455999; NON-STOP
  Tel/Fax:Primaria Mioveni - 0348/450000; 0348/455444; 0248/260500;
  Tel/Fax:Dispeceratul S.C S.Ed.C Mioveni - 0348/457.102; 0736. 202.067 NON-STOP
  PROGRAMUL INSTITUŢIEI:

  Luni, Miercuri, între orele 08.00 - 16.00;
  Marţi, Joi, între orele 08.00 - 17.00;
  Vineri, între orele 08.00 – 14.00.

  Data publicarii : Miercuri ,16 Decembrie 2015, 09:05
  PROGRAM AUDIENTA
             PROGRAM DE AUDIENŢE

  PRIMAR:                     -  Marţi: 08.00 - 10.00 (Diverse si probleme de Fond Funciar)
  Dl. Ion Georgescu        - Joi: 14.00 - 16.00 (Diverse fara probleme de Fond Funciar)


  VICEPRIMAR:            - Miercuri: 15.00 – 17.00
  Dl. Aurel Costache       - Vineri:   08.00 – 10.00


  SECRETAR:                - Luni:  8.00 – 10.00
  D-ra Maria Ştefănescu   - Joi: 16.00 – 17.00