Data publicarii : Joi, 08 Octombrie 2015, 09:17
• Proiect de Hotarare
Data publicarii : Marti, 08 Septembrie 2015, 13:56
• Proiect de Hotarare
Data publicarii : Marti, 15 Iulie 2014 15:20
A.P.I.A.: Din acest an, noi registre pentru repectarea normelor europene de protecţie a mediului

                Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) reamintește fermierilor beneficiari ai formelor de sprijin financiar în cadrul Schemei de Plată Unică pe Suprafață că, începând cu anul curent, sunt implementate Cerințele legale în materie de gestionare (SMR) 9 - 15, în conformitate cu art. 126, alin. 6 din Regulamentul (CE) nr. 73 din 2009, în care este prevăzut calendarul de implementare pentru România.
                Agricultorii care, prin activitatea lor, depozitează, manipulează şi utilizează produse de protecţie a plantelor trebuie să respecte inclusiv SMR 9 – Introducerea pe piaţă a produselor de protecţie a plantelor, astfel:
                1. Să utilizeze numai produse de protecţie a plantelor omologate de Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor, care se regăsesc în baza de date PEST-EXPERT.
Paşi de urmat: - http://www.madr.ro/ro/
-Fitosanitar: http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html
-Adresa web: https://aloe.anfdf.ro/
-“Continue to this website (not recommended).”
-utilizator: guest ;
- parola: guest
- Căutare (se completează căsuţele cu datele care interesează: data, anul, produsul).
                2. Să utilizeze produsele de protecţie a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate şi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare.
                3. Produsele de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care deţin autorizaţie pentru utilizarea acestor produse, emisă de unitatea fitosanitară din raza teritorială în care îşi desfăşoară activitatea.
                4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecţie a plantelor în zonele de protecţie a resurselor de apă, în zonele de protecţie sanitară şi ecologică, precum şi în alte zone protejate stabilite în condiţiile legii.
                5. Să respecte condiţiile de depozitare, manipulare şi utilizare a produselor de protecţia plantelor în exploataţiile agricole, aşa cum sunt prevăzute la capitolul VI, pct. 6.3 – 6.6 din Codul de bune practici în fermă, aprobat prin Ordinul MMGA nr. 1234/2006 privind aprobarea Codului de bune practici în fermă.
                6. Toţi fermierii trebuie să păstreze o perioadă de cel puţin 3 ani documentele de evidenţă a produselor de protecţie a plantelor utilizate în exploataţie.
                Fermierul va ţine evidenţa la zi, după efectuarea fiecărui tratament, prin completarea şi ținerea la zi a unui registru / caiet, după modelul de mai jos:
-Nume şi prenume fermier / societate comercială;
-Domiciliu fermier / sediul social al societăţii;
(Comuna, judeţul)
-Ferma (nume / număr, adresa).
                REGISTRU de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor conţine rubricile: Data efectuării tratamentelor (ziua luna, anul); Cultura şi locul unde este situat terenul; Timpul aplicării; Agentul de dăunare: boli / dăunători / buruieni; Denumire PPP folosit; Doza omologată / doza folosită; Suprafaţa (în hectare / Ha); Canti-tăţi utilizate(în kilograme sau litri / kg, l); Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului şi semnătura acesteia; Data începerii recoltării produsuluiagricol; Nr. şi data documentului prin care s-a dat în consum populaţiei.
-- Conform Reg. (CE) nr. 1107/2009, art. 67, (1) --
                Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menţionează câte pagini conţine registrul, purtând semnătura (şi ştampila, după caz) fermierului sau a administratorului societăţii.
                Nerespectarea de către fermieri a acestor norme  conduce la reducerea plăţilor sau excluderea de la plată, la una sau mai multe scheme de sprijin, pentru unul sau mai mulţi ani (conform Regulamentului (CE) nr. 73/2009, cu modificările şi completările ulterioare – Art. 23 şi 24, respectiv Ordinului MADR privind aprobarea sistemului de sancţiuni cu aplicabilitate în anul 2014), cu exceptia cazurilor de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale, care au împiedicat respectarea acestor norme.
                Detalii se pot găsi la adresa:
                Unitatea Fitosanitară,str.Libertăţii nr.38,în cladirea sediului O.S.P.A Argeş-cartier Trivale.
                Telefon inspector-0765503827
                                             0730547882

 

Data publicarii : Marti, 05 August 2014 13:32
> În atentia proprietarilor de terenuri

                Prin prezenta, vă informăm că biroul Fond Funciar din cadrul Primăriei oraşului Mioveni, intenţionează să întocmească plan parcelar, conform legislaţiei în vigoare, pentru terenurile agricole din punctele:”Valea Bisericii,”Sub Coastă”,„Strâmba”,”Şipot”,”Lilieci”- oraş Mioveni,judeţul Argeş.
                Rugăm toţi proprietarii de teren din aceste puncte să se prezinte la biroul Fond Funciar din cadrul Primăriei, cu actele de proprietate (fotocopie), pentru terenurile din acest punct şi fotocopie  de pe BI sau CI.

 

Data publicarii : Joi, 21 August 2014 16:06
In atentia locuitorilor orasului Mioveni -- Autoritatile locale nu vor sa dea amenzi, doresc însa curatenie în acest oras, pentru a ne respecta pe noi însine

           Reamintim locuitorilor oraşului Mioveni că au obligaţia de a plăti taxa specială de colectare,transport şi depozitare gunoi menajer, în cuantum de 7,5 lei/lună/persoană (90 lei/an/persoană). Această taxă este fundamentată pe necesitatea asigurării curăţeniei oraşului şi se utilizează în scopul colectării şi transportului gunoiului menajer din pubelele special amenajate, precum şi pentru depozitarea şi neutralizarea acestora la rampa ecologică.
            În vederea calculării taxei de colectare, transport şi depozitare gunoi menajer, proprietarul locuinţei are obligaţia depunerii declaraţiei pentru stabilirea taxei de salubrizare. În declaraţie se vor menţiona toate persoanele care locuiesc la acea adresa ( membrii familiei , rude, chiriaşi, etc.)
Aducem în atenţie publică faptul ca personalul Consiliului Local cu atributii de control  efectuează permanent verificări  privind numărul locatarilor existenţi la  adresa respectivă şi oferă sprijin biroului Impozite şi taxe prin furnizarea de informaţii utile în vederea actualizării bazei de date.
            Declararea eronată a numărului persoanelor care domiciliază, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 279 şi 696 lei conform prevederilor Codului fiscal.
            Pentru a beneficia în continuare de servicii de calitate în ceea ce priveşte colectarea deşeurilor şi pentru a preîntampina fenomenul de abandonare şi depozitare a gunoaielor pe domeniul public, rugăm toţi locuitorii oraşului Mioveni să procedeze la declararea corectă a numărului de persoane şi la plata taxei conform deciziilor de impunere pentru anul fiscal 2014.
            Avem nevoie ca cetăţenii să se implice pentru a se păstra curăţenia în oraşul nostru si pentru a fi un oras ecologic.

Vă multumim pentru întelegere!

Data publicarii : Vineri, 30 Mai 2014 16:40
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

                 CONSILIUL LOCAL MIOVENI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire puţ forat”, propus  a fi amplasat în oraşul Mioveni, strada Egalităţii,  judeţul Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Argeş din  Piteşti, strada Egalităţii, nr. 50A, judeţul Argeş şi la Consiliul Local Mioveni cu sediul în oraşul Mioveni, B-dul Dacia, nr. 1, jud. Argeş.
                 Observaţiile publicului se primesc la sediul APM Argeş

 

Data publicarii : Joi, 12 Iunie 2014 00:01
Anunt public

                 Consiliul Local Mioveni, cu sediul în oraşul Mioveni, b-dul Dacia nr. 1, jud. Argeş, titular al proiectului “Construire puţ forat”,  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire puţ forat”, propus a fi amplasat în oraşul Mioveni, str. Egalităţii, jud. Argeş.
                 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeş, din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de 12-17. 06. 2014, între orele 10-14, precum şi la dresa de internet:  http//apmag.anpm.ro
                 Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 17.06.2014.

 

Data publicarii : Vineri, 27 Iunie 2014 23:40
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

                 CONSILIUL LOCAL MIOVENI, cu sediul în oraş Mioveni, strada B-dul Dacia, nr. 1, judeţul Argeş, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru "Amenajare teren sport – pistă atletism+ dren scurgeri apă (Dealul Viilor)”,  propus a fi amplasat în oraşul Mioveni, cartier Racoviţa, strada Aleea Poienii, judeţul Argeş.
                 Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Argeş - municipiul Piteşti, strada Egalităţii, nr. 50 A, judeţul Argeş  în zilele de luni-vineri între orele 08.00- 16.30.
                 Observaţiile publicului se primesc zilnic, sub semnătură şi cu date de identificare la sediul APM Argeş, municipiul  Piteşti, str. Egalităţii, nr 50A, judeţul Argeş.

 

Data publicarii : Marti, 15 Iulie 2014 15:10
Legea achiziţiilor publice, modificată de Guvern. Ce înseamnă "garanția de bună conduită"

                Guvernul a modificat Legea achizițiilor publice, introducând o "garanţie de bună conduită" care poate ajunge şi la 100.000 de euro. Suma ar urma să fie depusă de firmele care contestă procedurile de atribuire a unor contracte, fie în instanţă, fie la Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor şi poate fi recuperată numai dacă plângerea li se admite.
                Legea achiziţiilor publice îi obligă pe toţi contestatarii unei licitaţii să vină cu o sumă de bani drept garanţie de bună conduită pe care o riscă în cazul în care contestaţia le este respinsă, dar şi în situaţia în care aceleaşi companii decid să şi-o retragă pe parcurs.
                Potrivit ordonanţei publicate în Monitorul Oficial, garanţia va fi obligatoriu virată în contul bancar al autorităţii contractante sau va fi asigurată printr-o scrisoare bancară la momentul depunerii oricărei cereri, contestaţii sau plângeri fie la Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor, fie în instanţă.
                Cuantumul este stabilit prin OUG 51/2014 la 1% din valoarea estimată a contractului contestat, cu plafonări pentru anumite situaţii. Astfel: dacă valoarea estimată a contractului este mai mică de 400.000 de euro, atunci garanţia este de 1%. În situaţia în care valoarea estimată a contractului este mai mică de 5.000.000 de euro, garanţia reprezintă 1% din acesta, dar nu mai mult de 10.000 de euro.
                Pentru contracte mai mari sau egale cu 400.000 de euro, garanţia se limitează la 25.000 de euro, iar dacă proiectul este estimat la peste 5.000.000 de euro se va plăti aceeaşi garanţie de 1%, dar nu mai mult de 100.000 de euro.

 

Data publicarii : Marti, 25 Februarie 2014 16:10
Precizari privind scoaterea defnitiva din circuitul agricol a unui teren situat in intravilan.

                În conformitate cu art.23, alin. (3) din Legea 50/1991- privind autorizarea executării lucrarilor de construcţii, terenurile destinate construirii, evidenţiate în intravilan, se scot din circuitul agricol, definitiv prin Autorizaţia de construire.
                În cazul în care proprietarul terenului doreşte să scoată din circuitul agricol doar o parte din teren, pentru îndeplinerea acestei proceduri, Autorizaţia de construire va fi însoţită de documentaţia tehnică cadastrală.
                Deci, dacă proprietarul doreşte scoaterea din circuitul agricol numai pentru o parte din suprafaţa terenului, restul pastrandu-şi categoria de folosinţă agricolă, se va întocmi o documentaţie cadastrală de actualizare informaţii tehnice cu identificarea suprafeţei de teren.

 

Data publicarii : Sambata, 1 Februarie 2014 12:02
În atentia elevilor care primesc pensie de urmas

                Casa Judeţeană de Pensii Argeş informează că, pentru a fi evitată suspendarea din plată a pensiei de urmaş, copiii care împlinesc vârsta de 16 ani în anul şcolar 2013 – 2014, au obligaţia de a depune adeverinţă de elev la sediul instituţiei (Piteşti, str. I.C. Brătianu, nr. 38).
                Adeverinţa de elev (eliberată în luna în care copilul urmaş a împlinit 16 ani) şi cuponul de pensie vor fi depuse în luna în care copilul urmaş a împlinit 16 ani.
                În cazul nerespectării acestui termen, pensia se va suspenda, reluarea în plată urmând să se facă în luna următoare prezentării documentelor solicitate, cu acordarea retroactivă a drepturilor suspendate.

 

Data publicarii : Miercuri, 5 Februarie 2014 15:04
Intravilanul orasului Mioveni s-a extins cu 1 523,25 de hectare

                 Potrivit legislaţiei în vigoare, odată la 10 ani, Planul Urbanistic General (PUG) al unei localităţi trebuie reactualizat şi pus în acord cu toate modificările urbanistice care intervin în timp.
                 Planul urbanistic general are atât caracter director şi strategic, cât şi caracter de reglementare şi reprezintă principalul instrument de planificare operatională, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare
                 Planul urbanistic general al oraşului Mioveni a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local Mioveni nr. 32/15.04.2010.
                 În urma acestei hotărîri s-a aprobat trecerea în intravilanul oraşului a unei suprafaţe de 1 523,25 ha de teren.
                Potrivit datelor furnizate de conducerea primăriei Mioveni, principala motivaţie pentru iniţierea acestor demersuri o constituie existenţa mai multor cereri din partea cetăţenilor de aprobări pentru construcţia de locuinţe dar şi crearea de către administraţia locală de oportunitati pentru potentialii investitori.
                  “În total, au fost trecute în zona de intravilan circa 1 523,25 de hectare. Zonele funcţionale existente au suferit modificări în structură şi mărime preluând amplasamente pentru obiective noi sau extinzându-se cu suprafeţe introduse în intravilan.
                 Introducerea în intravilan a unor terenuri bine plasate, oferă oportunităţi (de extindere tehnico-edilitară, peisagistice, de acces, etc.) pentru a atrage investitori şi pentru a oferi tinerilor, terenuri pentru construirea de locuinte, în condiţiile legii.
                 Extinderea extravilanului în intravilan în viitorul apropiat va aduce şi venituri către bugetul local, dar şi locuri de muncă pentru locuitorii oraşului.”, ne-a declarat Ion Georgescu, primarul oraşului Mioveni.

 

Data publicarii : Miercuri, 7 Mai 2014 17:22
Masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan!

                 Modalitatea de achiziţionare a terenului agricol extravilan în ţara noastră s-a schimbat începand cu 11 aprilie, cand a intrat in vigoare Legea nr. 17/2014!
                 În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 178 din 12 martie a fost publicată Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vănzarii-cumpărarii terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/3001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniului Statului.
                 Potrivit dispozițiilor acestei legi, punerea în aplicare a măsurilor de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan se asigură de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministrul Apărării Naționale și Ministrul Culturii, în strânsă colaborare cu autoritățile publice locale.

 

Data publicarii : Marti, 25 Martie 2014 17:50
Proceduri apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de miristi, vegetaţie uscată şi resturi vegetale

                 În conformitate cu prevederile art. 8 alin (1) din Dispoziţiile generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de miristi, vegetaţie uscată şi resturi vegetale, aprobate prin Ordin comun al ministrului internelor şi reformei administrative si ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 579/605/2008 şi publicate în Monitorul Oficial nr. 661 din 22.09.2008, arderea miristii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se executa numai după obţinerea permisului de lucru cu focul.
Premergător, pe timpul şi la terminarea lucrărilor cu foc se vor lua  următoarele măsuri:

• lucrările cu foc deschis nu se execută dacă sunt condiţii de vânt;

• parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha prin fâşii arate;

• izolarea zonei de ardere faţă de căile de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executare de fâşii arate;

• desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;

• colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi, astfel încât arderea să poată fi controlată;

• executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier / construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;

• curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;

• în cazul suprafeţelor mai mari de 5 ha, se va asigura obligatoriu un plug, o cinsternă cu apă, mijloace de tractare şi personal de deservire al acestora;

• respectarea unei distanţe faţă de alte materiale combustibe de cel puţin 10 m;

• focul va fi supravegheat obligatoriu pe toată durata arderii;

• stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii.

• În zona de lucru se asigură următoarele mijloace de stingere a  incendiilor:  recipiente cu apă, unelte de stins incendiu (cazma, lopată, mături, sapă, furcă etc.)

 

Data publicarii : Vineri, 28 Iunie 2013, 11:27
Biroul APL-Autoritate Tutelara-Asistenta Sociala - cam. 14-16

Conform prevederilor OUG 42/2013,
Pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei conform Legii 277/2010 completată cu Legea 116/2012,
Începând cu data de 01.07.2013, limita de venituri/persoană pentru care o familie se poate încadra la acest beneficiu social a crescut la 530 lei.
Deasemenea, cuantumul alocaţiei va creşte cu 30%.
Dosarul pentru ASF conţine aceleaşi documente de stare civilă şi de constatare a veniturilor.
Nu pot aplica pentru ASF-
- familiile care au în proprietate un autoturism cu vechime mai mică de 10 ani,
- autoutilitare,
- terenuri cu suprafaţă mare , prevăzută în anexa G cu bunuri interzise- care face parte din cererea de acordare,
- familiile ai căror copii de vârstă şcolară nu frecventează cursuri şcolare.

 

Data publicarii : Joi, 20 Februarie 2014, 11:27
Taxe şi Impozite on-line la Primăria Mioveni

Primăria oraşului Mioveni pune la dispozitia cetătenilor sistemul informatic integrat pentru plata taxelor si impozitelor locale.
Plata se poate face la adresa www.primariamioveni.ro sau la adresa www.ghiseul.ro, secţiunea Primăriei oraşului Mioveni, utilizând ”Plata fără autentificare”.
Autentificarea fără parolă permite celor interesaţi achitarea atât a obligaţiilor de plată cât şi a altor taxe către bugetul instituţiilor prin acceptarea la plata online a cardurilor bancare Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro emise de orice bancă.
Dacă contribuabilul se autentifică fără parolă trebuie să cunoască doar valoarea totală a impozitelor şi taxelor datorate.Plata se va face separat pentru fiecare taxa în parte.
De asemnea, pot suna la telefonul 0348.411.737 în intervalul 08.00 -16.00, pentru a cere detalii cu privire la sumele datorate.
Cetăţenii care realizează plata integrală a obligaţiilor fiscale pe anul în curs, până la data de 31 martie 2014, beneficiază de o bonificaţie de 10 la sută din suma datorată

 

Data publicarii : Joi, 14 Noiembrie 2013 15:54
ACTE NECESARE PENTRU LUCRARILE PRIVIND AMPLASAREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE

1. OBTINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM: se comunica conditiile in care se poate monta reclama

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

-CERERE TIP
-COPIE COD UNIC DE INREGISTRARE AL FIRMEI CARE SOLICITA CERTIFICATUL DE URBANISM
-FOTOGRAFII ALE FATADEI SAU SPATIULUI UNDE SE DORESTE A FI AMPLASATA RECLAMA
-MEMORIU TEHNIC INTOCMIT DE UN ARHITECT CARE VA CUPRINDE: LOCUL IN CARE SE AMPLASEAZA PANOUL, MODUL DE PRINDERE, FIXARE, MATERIALELE DIN CARE SE REALIZEAZA, GRAFICA PANOULUI, IMAGINEA LOCULUI INAINTE SI DUPA PLASAREA RECLAMEI
-PLANURI CADASTRALE : 1: 500 SI 1 : 2000
-DOVADA ACHITARII TAXEI PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE URBANISM
-DOSAR CU SINA 

2. OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE: actul final de autoritate al administratiei publice competente, in baza caruia se pot amplasa mijloacele de publicitate

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

-CERERE TIP
-COPIE CERTIFICAT DE URBANISM
-COPIE AVIZE SOLICITATE PRIN CERTIFICATL DE URBANISM
-COPIE COD UNIC DE INREGISTRARE AL FIRMEI CARE SOLICITA AUTORIZATIA
-PLANURI CADASTRALE 1:500 SI 1: 2000
-MEMORIU TEHNIC INTOCMIT DE UN ARHITECT
-ACTUL IMOBILULUI ( CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE, INCHIRIERE, COMODAT), INSOTIT DE EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, ACORDUL PROPRIETARULUI PENTRU AMPLASAREA RECLAMEI, ACORDUL ASOCIATIEI DE PROPRIETARI)
-DOVADA ACHITARII TAXEI PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE 

Data publicarii : Vineri, 08 Aprilie 2013
Conditii minime pentru societatile care contracteaza lucrari de anvelopare la blocurile de locuinte in orasul Mioveni
 • 1.sa fie firma autorizata in lucrari de constructii;
  2.sa detina certificate de calitate – garantie schela – ISCIR;
  3.sa incheie contract de executie lucrari cu asociatia de proprietari/locatari;
  4.contractele de servicii pentru lucrari de anvelopare incheiate intre asociatii de proprietari si firmele executante vor fi depuse in copie la Registrulatura Primariei Orasului Mioveni cu cel putin 7 zile inainte de inceperea lucrarii;
  5.sa incheie contract de salubritate cu S.C. SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI S.R.L.;
  6.lucrarea se executa cel putin la nivel de scara de bloc/tronson, de la parter pana la etajul 4, inclusiv aticul, elevatia si casa scarii;
  7.echipa de lucru sa poarte echipament de protectie (centura de siguranta, salopete cu inscriptia firmei);
  8.in zona intrarii in bloc, aleilor si trotuarelor, schela va fi prevazuta cu plasa de protectie;
  9.sa acorde garantie pentru lucrare si vopseaua exterioara pentru minim 5 ani;
  10.culoarea fatadei sa stabileste de comun acord intre asociatia de proprietari/locatari si primarie.
  - intreg imobilul (bloc) sa aiba aceeasi culoare; 11.sa mentina curatenia pe timpul executarii lucrarii si sa reface spatiile afectate la finalizarea lcrarilor

 • Data publicarii : Vineri, 24 Ianuarie 2014
  Strategie de Dezvoltare a orasului Mioveni
             Citeste mai mult ... Strategia de dezvoltare a orasului Mioveni 2014 - 2020
  Data publicarii : Marti, 26 Februarie 2013
  CE TREBUIE STIUT CAND ACHIZITIONAM UN TEREN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINTE
  1. 1.Terenul pe care urmati sa-l cumparati este situat in intravilanul orasului Mioveni ( teritoriul care constituie o localitate se determina prin Planul Urbanistic General)
   2. Terenul nu este subtraversat de conducte si cabluri electrice care ar duce la imposibilitatea construirii vreunui imobil
   3. Pe teren intervin restrictii sau interdictii de construire (regim de inaltime, P.O.T., C.U.T, retrageri )
   4. Verificati daca in pachetul de documente necesare autentificarii contractului de vanzare-cumparare exista atasat si Certificatul de urbanism, certificat ce va informa despre regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii si stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului
   5. Asigurati-va de existenta unui drum de acces si deschiderea lotului de pamant pe care il veti cumpara ( pentru cladiri izolate, latimea nu va fi mai mica de 12m si nu mai mare de 20m, locuinte insiruite latimea minima a lotului este de 8m)
   6. Administrarea drumurilor de utilitate publica se face de catre detinatorii acestora
   7. Drumul privat nu poate fi trecut in domeniul public al orasului Mioveni
   8. Primaria nu poate face extinderi de retele de utilitati pe drumul privat, primaria investeste doar pe domeniul public

  Data publicarii : Luni, 10 Februarie 2014 09:06
  Microciparea câinilor, obligatorie!
             De la 15 martie2014, va intra în vigoare Ordinul pentru aprobarea normelor privind identificarea şi înregistrarea cîinilor cu stăpîn, ce prevede obligaţia proprietarilor de a-şi microcipa animalele. Aici sînt prevăzute obligativitatea proprietarilor de a-şi identifica şi înregistra cîinii şi modul de funcţionare şi de gestionare a Registrului de Evidenţă a Câinilor cu Stăpân.
                  Iată, mai jos, care sunt obligaţiile persoanelor care deţin câini.
  1.Proprietarii câinilor au obligaţia să identifice şi să înregistreze animalele în Registrului de Evidenţă a Câinilor cu Stăpân(R.E.C.S ) în termen de 90 de zile de la fătare sau înainte de vânzarea, donarea cu titlu gratuit sau scoaterea în spaţii publice a acestora.
  2. Proprietarii de câini cu varsta mai mare de 90 de zile la data intrarii în vigoare a prezentelor norme au obligaţia de a identifica şi înregistra animalele în R.E.C.S înainte de vânzarea, donarea, vaccinarea contra rabiei sau scoaterea în spaţii publice a acestora.
  3. Începând cu data intrarii în vigoare a prezentelor norme, câinii achizitionaţi de către cetăţenii români sau rezidenţi ai statului roman, inclusiv cetăţeni din alte state membre ale Uniunii Europene, chiar şi cu titlu gratuit, vor fi înregistrati şi/sau identificaţi, dupa caz, conform noilor prevederi, în termen de 5 zile.
  4. Proprietarii cîinilor au obligaţia să achite contravaloarea costurilor legate de identificarea şi înregistrarea în RECS, a serviciilor prestate de către unitatile medicale veterinare de asistenţă sau de clinicile veterinare universitare.
  5. În cazul deplasarii câinilor în spatiile publice pe teritoriul Romîniei, proprietarii acestora au obligaţia de a deţine asupra lor carnetul de sanatate al animalelor, care atesta efectuarea actiunilor sanitar-veterinare, precum şi identificarea şi înregistrarea în R.E.C.S.
  6. Proprietarii de câini au obligaţia de a notifica medicului veterinar de liberă practică utilizator al R.E.C.S, în termen de 7 zile, evenimentele referitoare la animal: vânzare, cumpărare, pierdere, dispariţie, furt, donaţie, moartea.
  Data publicarii : Marti, 02 Decembrie 2014, 23:00
  Prevenirea situatiilor de urgenta specifice sezonului rece

                   În perioada de iarnă se manifestă vulnerabilităţi şi riscuri ridicate, materializate prin înmulţirea numărului de incendii produse la gospodăriile individuale, precum şi prin producerea unor situaţii de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase, cum sunt ninsorile abundente urmate de îngheţ şi înzăpeziri.
  De aceea, o mare importanţă o are pregătirea populaţiei prin luarea din timp a măsurilor minime necesare pentru a preveni şi preîntâmpina producerea situaţiilor de urgenţă specifice sezonului rece.
  Astfel, pentru apărarea împotriva incendiilor premergător sezonului rece, cetăţenii vor adopta următoarele măsuri:
  În cazul utilizării sobelor cu acumulare de căldură:
  · înainte de utilizare sobele şi coşurile de evacuare a fumului şi gazelor arse vor fi verificate amănunţit, reparate şi curăţate;
  · în faţa uşiţei de alimentare, pardoseala combustibilă se protejează cu o bucată de tablă cu dimensiunile de 70 x 50 cm;
  · nu se vor depozita materiale combustibile la o distanţă mai mică de 1 m faţă de sobele fără acumulare de căldură şi de 0,5 m faţă de sobele cu acumulare de căldură;
  În cazul utilizării sobelor cu acumulare de căldură:
  · înainte de utilizare sobele şi coşurile de evacuare a fumului şi gazelor arse vor fi verificate amănunţit, reparate şi curăţate;
  · în faţa uşiţei de alimentare, pardoseala combustibilă se protejează cu o bucată de tablă cu dimensiunile de 70 x 50 cm;
  · nu se vor depozita materiale combustibile la o distanţă mai mică de 1 m faţă de sobele fără acumulare de căldură şi de 0,5 m faţă de sobele cu acumulare de căldură;
  În cazul utilizării sobelor fără acumulare de căldură:
  · distanţa dintre sobă sau burlanele metalice neizolate şi materialele combustibile din vecinătate va fi de cel puţin 1 m;
  · pardoseala combustibilă de sub acestea se va proteja printr-un postament termic izolator; acest postament va depaşi perimetrul sobei cu 25 cm, iar în faţa uşiţei de alimentare cu 50 cm.
  Pentru mijloacele de încălzire având drept combustibil gazele naturale se va avea în vedere verificarea şi întreţinerea în bună stare de funcţionare a instalaţiei de gaze naturale (conducte, robinete, arzătoare), înlăturându-se orice posibilitate de producere a scăpărilor de gaze;
  La exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală:
  · montarea şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de încălzire centrală se va face numai de către personal specializat şi autorizat în acest sens;
  · la trecerea conductelor instalaţiilor de încălzire prin pereţi sau planşee executate din materiale combustibile, acestea vor fi introduse în tuburi de protecţie şi izolate cu materiale incombustibile; · conductele de alimentare cu combustibili lichizi sau gazoşi vor fi menţinute în permanenţă perfect etanşe. 
  Pentru circulaţia pe drumurile publice pe timp de iarnă, când condiţiile meteorologice sunt vitrege, înainte de a pleca la drum, şoferii îşi vor pregăti autoturismele astfel:
  · acumulatorul şi sistemul de aprindere trebuie să fie în stare foarte bună, iar bornele bateriei curăţate;
  · asiguraţi-vă antigel corespunzător pentru a evita îngheţarea;
  · asiguraţi-vă că sistemul de încălzire şi dezgheţare funcţionează eficient;
  · verificaţi sistemul de acţionare al ştergătoarelor de parbriz; asiguraţi lichid de curăţare pentru temperaturi scăzute;
  · verificaţi funcţionarea farurilor şi a luminilor de avarie;
  · verificaţi nivelul şi densitatea uleiului. Uleiurile grele coagulează mai mult la temperaturi joase şi nu sunt la fel de lubrifiante;
  · dotaţi-vă cu lanţuri antiderapante.
  În cazul utilizării sobelor fără acumulare de căldură:
  · distanţa dintre sobă sau burlanele metalice neizolate şi materialele combustibile din vecinătate va fi de cel puţin 1 m;
  · pardoseala combustibilă de sub acestea se va proteja printr-un postament termic izolator; acest postament va depaşi perimetrul sobei cu 25 cm, iar în faţa uşiţei de alimentare cu 50 cm.
  Pentru mijloacele de încălzire având drept combustibil gazele naturale se va avea în vedere verificarea şi întreţinerea în bună stare de funcţionare a instalaţiei de gaze naturale (conducte, robinete, arzătoare), înlăturându-se orice posibilitate de producere a scăpărilor de gaze;
  La exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală:
  · montarea şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de încălzire centrală se va face numai de către personal specializat şi autorizat în acest sens;
  · la trecerea conductelor instalaţiilor de încălzire prin pereţi sau planşee executate din materiale combustibile, acestea vor fi introduse în tuburi de protecţie şi izolate cu materiale incombustibile; · conductele de alimentare cu combustibili lichizi sau gazoşi vor fi menţinute în permanenţă perfect etanşe. 
  Pentru circulaţia pe drumurile publice pe timp de iarnă, când condiţiile meteorologice sunt vitrege, înainte de a pleca la drum, şoferii îşi vor pregăti autoturismele astfel:
  · acumulatorul şi sistemul de aprindere trebuie să fie în stare foarte bună, iar bornele bateriei curăţate;
  · asiguraţi-vă antigel corespunzător pentru a evita îngheţarea;
  · asiguraţi-vă că sistemul de încălzire şi dezgheţare funcţionează eficient;
  · verificaţi sistemul de acţionare al ştergătoarelor de parbriz; asiguraţi lichid de curăţare pentru temperaturi scăzute;
  · verificaţi funcţionarea farurilor şi a luminilor de avarie;
  · verificaţi nivelul şi densitatea uleiului. Uleiurile grele coagulează mai mult la temperaturi joase şi nu sunt la fel de lubrifiante;
  · dotaţi-vă cu lanţuri antiderapante.

  Data publicarii : Vineri ,01 Ianuarie 2010
  Anunt important
             PROGRAM DE AUDIENŢE 2010

  PRIMAR: Dl. Ion Georgescu

  -  Marţi: 08.00 - 10.00 (Diverse si probleme de Fond Funciar)
  - Joi: 14.00 - 16.00 (Diverse fara probleme de Fond Funciar)

  VICEPRIMAR: Dl. Aurel Costache

  - Miercuri: 15.00 – 17.00
  - Vineri: 08.00 – 10.00

  SECRETAR: D-ra Maria Ştefănescu

  - Luni: 08.00 – 10.00
  - Joi: 16.00 – 17.00

  Data publicarii : Miercuri, 07 Aprilie 2010
  In atentia contribuabililor orasului Miovenn
             Cetatenii care au debite restante din anii anteriorii (AMENZI CONTRAVENTIONALE) sunt rugati sa se prezinte la Biroul Impozite si Taxe din cadrul Primariei Orasului Mioveni in vederea solutionarii situatiei fiscale.
  Mentionam ca s-a inceput executarea silita (emiterea de somatii si titluri executorii), urmand ca in functie de receptivitatea dumneavoastra sa se continue cadrul legal prin popririi pe veniturile salariale/ conturile bancare (conform art. 149 - alin. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare) si sechesctru pe bunurile mobile si imobile(conform art. 151 si art. 154 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare ) pentru debitorii restanti. VA MULTUMIM ANTICIPAT PENTRU INTELEGERE SI COOPERARE!

             Codul de procedura fiscala

  ART. 133 Organele de executare silită
  (1) În cazul în care debitorul nu îşi plăteşte de bunăvoie obligaţiile fiscale datorate, organele fiscale competente, pentru stingerea acestora, vor proceda la acţiuni de executare silită, potrivit Codului de procedura fiscala
  (2) Organele fiscale care administrează creanţe fiscale sunt abilitate să ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii şi să efectueze procedura de executare silită.
  ART. 28 (1) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupã caz, de la data comunicãrii acestuia, jumãtate din minimul amenzii prevãzute în actul normativ, agentul constatator fãcând menþiune despre aceastã posibilitate în procesul-verbal. În actul normativ de stabilire a contravenþiilor aceastã posibilitate trebuie menþionatã în mod expres. Termenele statornicite pe ore încep sã curgã de la miezul nopþii zilei urmãtoare, iar termenul care se sfârseste într-o zi de sãrbãtoare legalã sau când serviciul este suspendat se va prelungi pânã la sfârsitul primei zile de lucru urmãtoare.

             Termen de plata in cel mult 48 de ore -- OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiiilor

  Data incheierii /comunicarii procesului verbal

  Zilele de achitare a jumatate din minimul amenzii

  LUNI

  se poate achita LUNI, MARTI Si MIERCURI

  MARTI

  se poate achita MARTI, MIERCURI Si JOI

  MIERCURI

  se poate achita MIERCURI, JOI Si VINERI

  JOI

  se poate achita JOI, VINERI Si LUNI

  VINERI

  se poate achita VINERI Si LUNI

  SAMBATA

  se poate achita numai LUNI

  DUMINICA

  se poate achita LUNI Si MARTI

             Legea nr. 505/28.12.2006 privind parobarea OG nr. 35/2006 pentru modificarea si completareaOG nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala (Ordinea stingerii datoriilor) 
  Începând cu data de 1 ianuarie2007, art. 111 din CPF se modifică şi va avea următorul cuprins: 

  Art. 110(111R) Ordinea stingerii datoriilor 
  (1) Dacă un contribuabil datorează mai multe tipuri de impozite, taxe, contribuţii şi alte sume reprezentând creanţe fiscale prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. a), iar suma plătită nu este suficientă pentru a stinge toate datoriile, atunci se sting datoriile corelative acelui tip de creanţă fiscală principală pe care îl stabileşte contribuabilul. 

  Art. 166 Sumele realizate din executare silită
  (1) Suma realizată în cursul procedurii de executare silită reprezintă totalitatea sumelor încasate după comunicarea somaţiei prin orice modalitate prevăzută de prezentul cod.
  (2) Creanţele fiscale înscrise în titlul executoriu se sting cu sumele realizate conform alin. (1), în ordinea vechimii, mai întâi creanţa principală şi apoi accesoriile acesteia.
  (3) Dacă suma ce reprezintă atât creanţa fiscală, cât şi cheltuielile de executare este mai mică decât suma realizată prin executare silită, cu diferenţa se va proceda la compensare, potrivit art. 112, sau se restituie, la cerere, debitorului, după caz.