Data publicarii : Marti, 25 Martie 2014 17:50
Proceduri apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de miristi, vegetaţie uscată şi resturi vegetale

                 În conformitate cu prevederile art. 8 alin (1) din Dispoziţiile generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de miristi, vegetaţie uscată şi resturi vegetale, aprobate prin Ordin comun al ministrului internelor şi reformei administrative si ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 579/605/2008 şi publicate în Monitorul Oficial nr. 661 din 22.09.2008, arderea miristii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se executa numai după obţinerea permisului de lucru cu focul.
Premergător, pe timpul şi la terminarea lucrărilor cu foc se vor lua  următoarele măsuri:

• lucrările cu foc deschis nu se execută dacă sunt condiţii de vânt;

• parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha prin fâşii arate;

• izolarea zonei de ardere faţă de căile de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executare de fâşii arate;

• desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;

• colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi, astfel încât arderea să poată fi controlată;

• executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier / construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;

• curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;

• în cazul suprafeţelor mai mari de 5 ha, se va asigura obligatoriu un plug, o cinsternă cu apă, mijloace de tractare şi personal de deservire al acestora;

• respectarea unei distanţe faţă de alte materiale combustibe de cel puţin 10 m;

• focul va fi supravegheat obligatoriu pe toată durata arderii;

• stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii.

• În zona de lucru se asigură următoarele mijloace de stingere a  incendiilor:  recipiente cu apă, unelte de stins incendiu (cazma, lopată, mături, sapă, furcă etc.)

 

Data publicarii : Vineri, 28 Iunie 2013, 11:27
Biroul APL-Autoritate Tutelara-Asistenta Sociala - cam. 14-16

Conform prevederilor OUG 42/2013,
Pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei conform Legii 277/2010 completată cu Legea 116/2012,
Începând cu data de 01.07.2013, limita de venituri/persoană pentru care o familie se poate încadra la acest beneficiu social a crescut la 530 lei.
Deasemenea, cuantumul alocaţiei va creşte cu 30%.
Dosarul pentru ASF conţine aceleaşi documente de stare civilă şi de constatare a veniturilor.
Nu pot aplica pentru ASF-
- familiile care au în proprietate un autoturism cu vechime mai mică de 10 ani,
- autoutilitare,
- terenuri cu suprafaţă mare , prevăzută în anexa G cu bunuri interzise- care face parte din cererea de acordare,
- familiile ai căror copii de vârstă şcolară nu frecventează cursuri şcolare.

 

Data publicarii : Joi, 20 Februarie 2014, 11:27
Taxe şi Impozite on-line la Primăria Mioveni

Primăria oraşului Mioveni pune la dispozitia cetătenilor sistemul informatic integrat pentru plata taxelor si impozitelor locale.
Plata se poate face la adresa www.primariamioveni.ro sau la adresa www.ghiseul.ro, secţiunea Primăriei oraşului Mioveni, utilizând ”Plata fără autentificare”.
Autentificarea fără parolă permite celor interesaţi achitarea atât a obligaţiilor de plată cât şi a altor taxe către bugetul instituţiilor prin acceptarea la plata online a cardurilor bancare Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro emise de orice bancă.
Dacă contribuabilul se autentifică fără parolă trebuie să cunoască doar valoarea totală a impozitelor şi taxelor datorate.Plata se va face separat pentru fiecare taxa în parte.
De asemnea, pot suna la telefonul 0348.411.737 în intervalul 08.00 -16.00, pentru a cere detalii cu privire la sumele datorate.
Cetăţenii care realizează plata integrală a obligaţiilor fiscale pe anul în curs, până la data de 31 martie 2014, beneficiază de o bonificaţie de 10 la sută din suma datorată

 

Data publicarii : Joi, 14 Noiembrie 2013 15:54
ACTE NECESARE PENTRU LUCRARILE PRIVIND AMPLASAREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE

1. OBTINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM: se comunica conditiile in care se poate monta reclama

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

-CERERE TIP
-COPIE COD UNIC DE INREGISTRARE AL FIRMEI CARE SOLICITA CERTIFICATUL DE URBANISM
-FOTOGRAFII ALE FATADEI SAU SPATIULUI UNDE SE DORESTE A FI AMPLASATA RECLAMA
-MEMORIU TEHNIC INTOCMIT DE UN ARHITECT CARE VA CUPRINDE: LOCUL IN CARE SE AMPLASEAZA PANOUL, MODUL DE PRINDERE, FIXARE, MATERIALELE DIN CARE SE REALIZEAZA, GRAFICA PANOULUI, IMAGINEA LOCULUI INAINTE SI DUPA PLASAREA RECLAMEI
-PLANURI CADASTRALE : 1: 500 SI 1 : 2000
-DOVADA ACHITARII TAXEI PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE URBANISM
-DOSAR CU SINA 

2. OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE: actul final de autoritate al administratiei publice competente, in baza caruia se pot amplasa mijloacele de publicitate

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

-CERERE TIP
-COPIE CERTIFICAT DE URBANISM
-COPIE AVIZE SOLICITATE PRIN CERTIFICATL DE URBANISM
-COPIE COD UNIC DE INREGISTRARE AL FIRMEI CARE SOLICITA AUTORIZATIA
-PLANURI CADASTRALE 1:500 SI 1: 2000
-MEMORIU TEHNIC INTOCMIT DE UN ARHITECT
-ACTUL IMOBILULUI ( CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE, INCHIRIERE, COMODAT), INSOTIT DE EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, ACORDUL PROPRIETARULUI PENTRU AMPLASAREA RECLAMEI, ACORDUL ASOCIATIEI DE PROPRIETARI)
-DOVADA ACHITARII TAXEI PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE 

Data publicarii : Vineri, 08 Aprilie 2013
Conditii minime pentru societatile care contracteaza lucrari de anvelopare la blocurile de locuinte in orasul Mioveni
 • 1.sa fie firma autorizata in lucrari de constructii;
  2.sa detina certificate de calitate – garantie schela – ISCIR;
  3.sa incheie contract de executie lucrari cu asociatia de proprietari/locatari;
  4.contractele de servicii pentru lucrari de anvelopare incheiate intre asociatii de proprietari si firmele executante vor fi depuse in copie la Registrulatura Primariei Orasului Mioveni cu cel putin 7 zile inainte de inceperea lucrarii;
  5.sa incheie contract de salubritate cu S.C. SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI S.R.L.;
  6.lucrarea se executa cel putin la nivel de scara de bloc/tronson, de la parter pana la etajul 4, inclusiv aticul, elevatia si casa scarii;
  7.echipa de lucru sa poarte echipament de protectie (centura de siguranta, salopete cu inscriptia firmei);
  8.in zona intrarii in bloc, aleilor si trotuarelor, schela va fi prevazuta cu plasa de protectie;
  9.sa acorde garantie pentru lucrare si vopseaua exterioara pentru minim 5 ani;
  10.culoarea fatadei sa stabileste de comun acord intre asociatia de proprietari/locatari si primarie.
  - intreg imobilul (bloc) sa aiba aceeasi culoare; 11.sa mentina curatenia pe timpul executarii lucrarii si sa reface spatiile afectate la finalizarea lcrarilor

 • Data publicarii : Vineri, 24 Ianuarie 2014
  Strategie de Dezvoltare a orasului Mioveni
             Citeste mai mult ... Strategia de dezvoltare a orasului Mioveni 2014 - 2020
  Data publicarii : Marti, 26 Februarie 2013
  CE TREBUIE STIUT CAND ACHIZITIONAM UN TEREN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINTE
  1. 1.Terenul pe care urmati sa-l cumparati este situat in intravilanul orasului Mioveni ( teritoriul care constituie o localitate se determina prin Planul Urbanistic General)
   2. Terenul nu este subtraversat de conducte si cabluri electrice care ar duce la imposibilitatea construirii vreunui imobil
   3. Pe teren intervin restrictii sau interdictii de construire (regim de inaltime, P.O.T., C.U.T, retrageri )
   4. Verificati daca in pachetul de documente necesare autentificarii contractului de vanzare-cumparare exista atasat si Certificatul de urbanism, certificat ce va informa despre regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii si stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului
   5. Asigurati-va de existenta unui drum de acces si deschiderea lotului de pamant pe care il veti cumpara ( pentru cladiri izolate, latimea nu va fi mai mica de 12m si nu mai mare de 20m, locuinte insiruite latimea minima a lotului este de 8m)
   6. Administrarea drumurilor de utilitate publica se face de catre detinatorii acestora
   7. Drumul privat nu poate fi trecut in domeniul public al orasului Mioveni
   8. Primaria nu poate face extinderi de retele de utilitati pe drumul privat, primaria investeste doar pe domeniul public

  Data publicarii : Luni, 10 Februarie 2014 09:06
  Microciparea câinilor, obligatorie!
             De la 15 martie2014, va intra în vigoare Ordinul pentru aprobarea normelor privind identificarea şi înregistrarea cîinilor cu stăpîn, ce prevede obligaţia proprietarilor de a-şi microcipa animalele. Aici sînt prevăzute obligativitatea proprietarilor de a-şi identifica şi înregistra cîinii şi modul de funcţionare şi de gestionare a Registrului de Evidenţă a Câinilor cu Stăpân.
                  Iată, mai jos, care sunt obligaţiile persoanelor care deţin câini.
  1.Proprietarii câinilor au obligaţia să identifice şi să înregistreze animalele în Registrului de Evidenţă a Câinilor cu Stăpân(R.E.C.S ) în termen de 90 de zile de la fătare sau înainte de vânzarea, donarea cu titlu gratuit sau scoaterea în spaţii publice a acestora.
  2. Proprietarii de câini cu varsta mai mare de 90 de zile la data intrarii în vigoare a prezentelor norme au obligaţia de a identifica şi înregistra animalele în R.E.C.S înainte de vânzarea, donarea, vaccinarea contra rabiei sau scoaterea în spaţii publice a acestora.
  3. Începând cu data intrarii în vigoare a prezentelor norme, câinii achizitionaţi de către cetăţenii români sau rezidenţi ai statului roman, inclusiv cetăţeni din alte state membre ale Uniunii Europene, chiar şi cu titlu gratuit, vor fi înregistrati şi/sau identificaţi, dupa caz, conform noilor prevederi, în termen de 5 zile.
  4. Proprietarii cîinilor au obligaţia să achite contravaloarea costurilor legate de identificarea şi înregistrarea în RECS, a serviciilor prestate de către unitatile medicale veterinare de asistenţă sau de clinicile veterinare universitare.
  5. În cazul deplasarii câinilor în spatiile publice pe teritoriul Romîniei, proprietarii acestora au obligaţia de a deţine asupra lor carnetul de sanatate al animalelor, care atesta efectuarea actiunilor sanitar-veterinare, precum şi identificarea şi înregistrarea în R.E.C.S.
  6. Proprietarii de câini au obligaţia de a notifica medicului veterinar de liberă practică utilizator al R.E.C.S, în termen de 7 zile, evenimentele referitoare la animal: vânzare, cumpărare, pierdere, dispariţie, furt, donaţie, moartea.
  Data publicarii : Vineri ,01 Ianuarie 2010
  Anunt important
             PROGRAM DE AUDIENŢE 2010

  PRIMAR: Dl. Ion Georgescu

  -  Marţi: 08.00 - 10.00 (Diverse si probleme de Fond Funciar)
  - Joi: 14.00 - 16.00 (Diverse fara probleme de Fond Funciar)

  VICEPRIMAR: Dl. Aurel Costache

  - Miercuri: 15.00 – 17.00
  - Vineri: 08.00 – 10.00

  SECRETAR: D-ra Maria Ştefănescu

  - Luni: 08.00 – 10.00
  - Joi: 16.00 – 17.00

  Data publicarii : Miercuri, 07 Aprilie 2010
  In atentia contribuabililor orasului Miovenn
             Cetatenii care au debite restante din anii anteriorii (AMENZI CONTRAVENTIONALE) sunt rugati sa se prezinte la Biroul Impozite si Taxe din cadrul Primariei Orasului Mioveni in vederea solutionarii situatiei fiscale.
  Mentionam ca s-a inceput executarea silita (emiterea de somatii si titluri executorii), urmand ca in functie de receptivitatea dumneavoastra sa se continue cadrul legal prin popririi pe veniturile salariale/ conturile bancare (conform art. 149 - alin. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare) si sechesctru pe bunurile mobile si imobile(conform art. 151 si art. 154 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare ) pentru debitorii restanti. VA MULTUMIM ANTICIPAT PENTRU INTELEGERE SI COOPERARE!

             Codul de procedura fiscala

  ART. 133 Organele de executare silită
  (1) În cazul în care debitorul nu îşi plăteşte de bunăvoie obligaţiile fiscale datorate, organele fiscale competente, pentru stingerea acestora, vor proceda la acţiuni de executare silită, potrivit Codului de procedura fiscala
  (2) Organele fiscale care administrează creanţe fiscale sunt abilitate să ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii şi să efectueze procedura de executare silită.
  ART. 28 (1) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupã caz, de la data comunicãrii acestuia, jumãtate din minimul amenzii prevãzute în actul normativ, agentul constatator fãcând menþiune despre aceastã posibilitate în procesul-verbal. În actul normativ de stabilire a contravenþiilor aceastã posibilitate trebuie menþionatã în mod expres. Termenele statornicite pe ore încep sã curgã de la miezul nopþii zilei urmãtoare, iar termenul care se sfârseste într-o zi de sãrbãtoare legalã sau când serviciul este suspendat se va prelungi pânã la sfârsitul primei zile de lucru urmãtoare.

             Termen de plata in cel mult 48 de ore -- OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiiilor

  Data incheierii /comunicarii procesului verbal

  Zilele de achitare a jumatate din minimul amenzii

  LUNI

  se poate achita LUNI, MARTI Si MIERCURI

  MARTI

  se poate achita MARTI, MIERCURI Si JOI

  MIERCURI

  se poate achita MIERCURI, JOI Si VINERI

  JOI

  se poate achita JOI, VINERI Si LUNI

  VINERI

  se poate achita VINERI Si LUNI

  SAMBATA

  se poate achita numai LUNI

  DUMINICA

  se poate achita LUNI Si MARTI

             Legea nr. 505/28.12.2006 privind parobarea OG nr. 35/2006 pentru modificarea si completareaOG nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala (Ordinea stingerii datoriilor) 
  Începând cu data de 1 ianuarie2007, art. 111 din CPF se modifică şi va avea următorul cuprins: 

  Art. 110(111R) Ordinea stingerii datoriilor 
  (1) Dacă un contribuabil datorează mai multe tipuri de impozite, taxe, contribuţii şi alte sume reprezentând creanţe fiscale prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. a), iar suma plătită nu este suficientă pentru a stinge toate datoriile, atunci se sting datoriile corelative acelui tip de creanţă fiscală principală pe care îl stabileşte contribuabilul. 

  Art. 166 Sumele realizate din executare silită
  (1) Suma realizată în cursul procedurii de executare silită reprezintă totalitatea sumelor încasate după comunicarea somaţiei prin orice modalitate prevăzută de prezentul cod.
  (2) Creanţele fiscale înscrise în titlul executoriu se sting cu sumele realizate conform alin. (1), în ordinea vechimii, mai întâi creanţa principală şi apoi accesoriile acesteia.
  (3) Dacă suma ce reprezintă atât creanţa fiscală, cât şi cheltuielile de executare este mai mică decât suma realizată prin executare silită, cu diferenţa se va proceda la compensare, potrivit art. 112, sau se restituie, la cerere, debitorului, după caz.